Foretagsregister

Hitta yrkesfolk lokalt

här finns medlemsföretagen sorterade branschvis (tänk på att många har verksamhet inom flera branscher)

(redigering av registret genomförs inom kort - har blivit lite "snett" på grund av flytt till nytt webbhotell och nya mallar.

 

BYGG/SNICKERI

Bygg o schakt Berra Lindblad

Börje Pettersson Bygg o Sjötjänst

CC´s Ö-service

ERPEMO

 

Berg 374, Gunbo

Granholmen Box 7

Långviksnäs

Långviksnäs

 

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

 

Tel: 0708-657 552

Tel: 070-513 15 07

Tel: 070-746 49 18

Tel: 070-545 35 62

 

Mail:

Mail: borjebygg-sjo@hotmail.com

Mail: cissi@ccshb.se

Mail: erpemo@telia.com

 

Webb:

Webb:

Webb: www.ccshb.se

Webb:

 

 

HH Marin HB

J-O Öding Snickeri o Transport

Lennart Westerberg

Magnus Buhré Bygg o VVS

 

Norra Stavsudda

Box 33

Hamn

Söderholm

 

130 42 Stavsudda

130 43  Möja

130 43  Möja

130 42 Stavsudda

 

Tel: 070-422 47 63

Tel: 070-377 83 27

Tel: 070-203 06 09

Tel: 070-76 84 03

 

Mail: hhmarin@gmail.com

Mail:

Mail:

Mail:

 

Webb:

Webb:

Webb:

Webb:

 

 

Möjaproduktion

Per Westerberg byggservice

Ramsmora Allservice

Liljendahls bygg & fastighetsservice

 

Ramsmora

Hamn

Ramsmora

Mölndal

 

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

 

 

Tel: 070-630 90 40

Tel: 070-669 48 77

Tel: 0708-25 73 83

Tel: 0705-405 210

 

Mail: per@mojaprod.se

Mail: perwesterberg@swipnet.se

Mail:mats.abrandt@spray.se

Mail: dan.liljendahl@gmail.com

 

Webb:www.mojaprod.se

Webb:

Webb:

Webb:

 

 

Uffe Westerbergs byggservice

Mediaassistance Scandinavia AB

Dick Liljendahl butiks & fastighetsservice

Johan Sundmans Alltjänst

 

Möjaström

Berg

Sollentuna

Löka

 

130 43  Möja

130 43  Möja

 

130 43  Möja

 

Tel: 070-630 08 09

Tel: 070-995 78 58

Tel: 076-781 75 00

Tel: 070-23 23 432

 

Mail:uffe@alwredovisning.se

Mail:

Mail: dick.liljendahl@telia.com

Mail: johan_sundman@telia.com

 

Webb:

Webb:

Webb:

Webb:

 

 

 

 

 

 

 

BÅT OCH
MOTOR

Anderssons båtvarv AB

Arne Östermans båtvarv

Bernt Karlsson marin o allservice

HH Marin HB

 

Norra Stavsudda

Box 28

Möja Bockö Hemö 153

Norra Stavsudda,

 

130 4w Stavsudda

130 43  Möja

130 43  Möja

130 42 Stavsudda

 

Tel: 070-733 07 90

Tel: 0733-756 756

Tel: 08-571 64 861

Tel: 070-422 47 63

 

Mail: info@anderssonsbatvarv.se

Mail:

Mail: berra@vicetech.com

Mail: hhmarin@gmail.com

 

Webb: www.anderssonsbatvarv.se

Webb:

Webb:

Webb:

 

 

Kjellgren Marin AB

Ohlsson Båtvarv i Stavsudda AB

Westerbergs båtvarv AB

Lars Johansson båtkapell

 

Box 44

Södra Stavsudda

Långviksnäs

Långviksnäs

 

130 43  Möja

130 42 Stavsudda

130 43  Möja

130 43  Möja

 

Tel: 070-256 41 68

Tel: 073-933 68 08

Tel: 08-571 64 086

Tel: 070-488 16 24

 

Mail: kjellgrens.marin@swipnet.se

Mail: bengt.ohlsson@gmail.com

Mail: info@westerbergsbatvarv.se

Mail:

 

Webb:

Webb:

Webb: www.westerbergsbatvarv.se

Webb:

 

 

Kyrkvikens sjötransport

Safemarine

Revenge Rederi

 

 

Berg

Granholmen

Dalö

 

 

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

 

 

Tel:

Tel: 070-592 05 03

Tel: 08-571 648 84

 

 

Mail:curre@kvst.se

Mail: par@safemarine.se

Mail:

 

 

Webb:

Webb:

Webb:

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT OCH CHARTER

(färdtjänst)

Transporter och Taxi på Möja AB

SeaCab Möja AB

HH Marin HB

ERPEMO

 

 

Berg

Norra Stavsudda,

Långviksnäs

 

130 43  Möja

130 43  Möja

130 42 Stavsudda

130 43  Möja

 

Tel: 070-022 50 01

Tel: 0708-174 778

Tel: 070-422 47 63

Tel: 070-511 29 69

 

Mail: taxipamoja@telia.com

Mail: info@seacab.se

Mail: hhmarin@gmail.com

Mail: erpemo@telia.com

 

Webb:

Webb: www.seacab.se

Webb:

Webb:

 

 

Bjurmans Lastmaskiner AB

 J-O Öding Snickeri o Transport

Revenge Rederi

Uffe Westerbergs byggservice

 

Ramsmora

Box 33,

Dalö

Möjaström

 

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

 

Tel: 070-578 28 99

Tel: 070-377 83 27

Tel: 08-571 64 684

Tel: 070-630 08 09

 

Mail: info@bjurmans.se

Mail:

Mail:

Mail: uffe@alwredovisning.se

 

Webb: www.bjurmans.se

Webb:

Webb:

Webb:

 

 

 

 

 

 

 

KROG/RESTAURANG

LIVSMEDEL

Norra Stavsudda Handel AB

Wikströms Fisk

Coop Nära
(Möja konsumtionsfören)

 

 

Norra Stavsudda

Ramsmora

Berg (Långvik)

 

 

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

 

 

Tel: 0703-165 078

Tel: 08-571 64 170

Tel: 08-571 612 50

Tel:

 

Mail: info@stavsuddahandel.se

Mail: info@wikstromsfisk.se

Mail: info@konsummoja.se

Mail:

 

Webb: www.stavsuddahandel.se

Webb: www.wikstromsfisk.se

Webb: www.konsummoja.se

Webb:

 

 

 

 

 

 

 

FASTIGHETSSERVICE ELINSTALLATION /VVS

Aglasjö bygg o städ AB

ERPEMO

Magnus Buhré Bygg o VVS

Rolf Åkesson måleri o fastigh.serv.

 

Södermöja

Långviksnäs

Söderholm

Box 83,

 

130 43  Möja

130 43  Möja

130 42 Stavsudda

130 43  Möja

 

Tel: 070-303 41 92

Tel: 070-511 29 69

Tel: 070-76 84 03

Tel: 070-750 56 30

 

Mail: aglasjoab@gmail.com

Mail: erpemo@telia.com

Mail:

Mail: rolfakessonmaleri@telia.com

 

Webb:

Webb:

Webb:

Webb:

 

 

Dick Liljendahl butiks & fastighetsservice

Skärgårdsentreprenörerna HB

NYSAC

ALKs El och hemservice

 

Sollentuna

 

Norrsundshage

Norrsundshage

 

 

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

 

Tel: 076-781 75 00

Tel: 0768-557511 

Tel: 0707-571 880

Tel: 0733-80 22 12

 

Mail: dick.liljendahl@telia.com

Mail:lars.moller@sken.se

Mail:

Mail: annicaliten_k@hotmail.com

 

Webb:

Webb:www.sken.se

Webb:

Webb:

 

 

Hjälpmontage

Magnus Buhré Bygg o VVS

Möja Undins AB

 

 

Berg

Söderholm

Lökaö

 

 

130 43  Möja

130 42 Stavsudda

130 43  Möja

130 43  Möja

 

Tel: 070-789 67 47

Tel: 070-76 84 03

Tel: 070-268 55 22

Tel:

 

Mail:

Mail:

Mail:kjellundin@spray.se

Mail:

 

Webb:

Webb:

Webb:

Webb:

 

 

 

 

 

 

 

GRÄV o SCHAKT

Bygg o Schakt Berra Lindblad

Bjurmans Lastmaskiner AB

Magnus Buhré Bygg o VVS

Möja Undins AB

Berg 374

Ramsmora

Söderholm

Lökaö

130 43  Möja

130 43  Möja

130 42 Stavsudda

130 43  Möja

Tel: 0708-65 75 52

Tel: 070-578 28 99

Tel: 070-76 84 03

Tel: 070-268 55 22

Mail:lindblad5@tele2.se

Mail: info@bjurmans.se

Mail:

Mail: kjellundin@spray.se

Webb:

Webb: www.bjurmans.se

Webb:

Webb:

 

 

 

 

 

 

UTBILDNING

GD Utbildningskonsult

IKT-konsulten i Möja

NYSAC

MÖJA KULTUR o UTBILDNING

Långvik

Box 23,

Norrsundshage

Ramsmora

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

Tel: 0709-96 28 03

Tel: 070-381 90 85

Tel: 0707-571 880

Tel: 08-571 645 73

Mail: info@gullewikonsult.se

Mail: info@ikt-konsulten.se

Mail:co.sandquist@gmail.com

Mail: olsson.in@telia.com

Webb: www.gullewikonsult.com

Webb:www.ikt-konsulten.se

Webb:

Webb:

 

 

 

 

 

 

UTHYRNING/BOENDE

Möja Kulturella Ungdomsrörelse

Möjaproduktion

Möja Gästhem

Aronsson konferens o fritid

Norrsundshage

Ramsmora

Långvik

Granholmen

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

Tel: 0733-80 22 12

Tel: 070-630 90 49

Tel: 070-949 45 20

Tel: 070-377 82 45

Mail: ankan@moja.nu

Mail:

Mail: humlan@mojagasthem.se

Mail: info@storakalholmen.se

Webb: www.mojadansbana.nu

Webb: www.mojaprod.se

Webb: www.mojagasthem.se

Webb:

 

Bjurmans Lastmaskiner AB

Mediaassistance Scandinavia AB

 

 

Ramsmora

 

 

 

130 43  Möja

130 43  Möja

 

 

Tel: 070-578 28 99

Tel: 070-995 78 58

 

 

Mail: info@bjurmans.se

Mail:

 

 

Webb: www.bjurmans.se

Webb:

 

 

 

 

 

 

 

REDOVISNING/ADM

Alw-redovisning HB

Möja Redovisningstjänst

Knutpunkt skärgård AB

IKT-konsulten i Möja

Möjaström

Ramsmora 965

Norrsundshage

Box 23

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

130 43  Möja

Tel: 070-2416690

Tel: 070-517 47 33

Tel: 08-519 266 92

Tel: 070-381 90 85

Mail: asa@alwredovisning.se

Mail: jane@mojaredovisning.se

Mail: info@knutpunktskargard.se

Mail: info@ikt-konsulten.se

Webb:

Webb:

Webb:

Webb:www.ikt-konsulten.se

                                 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGT

HYVLERI

DYKNING

GLASMÄSTARE

KAJAKUTHYRNING

Westerbergs såg o hyvleri

CC´s Ö-service

Westerbergs såg o hyvleri

Norra Stavsudda Handel

130 43  Möja

Långviksnäs
130 43  Möja

130 43  Möja

130 42 Stavsudda

Tel:

Tel: 070-746 49 18

Tel:

Tel: 0703-165 078

Mail:

Mail:

Mail:

Mail

Webb:

Webb: www.ccshb.se

Webb:

Webb: www.stavsudda-handel.se

 

GALLERI/ANTIKVARIAT

ÄDLA DESTILLAT

MÅLARE

KAJAKUTHYRNING

Skärgårdsgalleriet

Långviks krydderi o handel

Rolf Åkesson måleri o fastigh.serv.

Möja Havskajaker

Långvik 130 43  Möja

Långvik 130 43  Möja

Box 83130 43  Möja

Berg, 130 43  Möja

Tel: 070-678 55 34

Tel: 0736-55 66 99

 

Tel: 070-750 56 30

Tel: 070-340 36 38

Mail: info@skargardsgalleriet.se

Mail: langvik@krydderi.se

Mail: rolfakessonmaleri@telia.com

Mailgertha@swipnet.se:

Webb: www.skargardsgalleriet.se

Webb: www.mojavodka.se

Webb:

Webb: www.mojahavskajaker.se

 

MÅLNING MED MERA

BLOMMOR/GRÖNT

JORDBRUK

KAJAKUTHYRNING

Mimmirix fix

Möja Blom o Grönt

Ulvviks Skärsgård AB

Norra Stavsudda Handel

Lökaö 130 43  Möja

Löka, 130 43 Möja

130 43  Möja

130 42 Stavsudda

Tel:

Tel: 0739-978777

 

Tel: 0702-108 104

Tel: 0703-165 078

Mail: mimmiund@gmail.com

Mail: ronny.kjellgren@swipnet.se

Mail: henri@o-markt.se

Mail

Webb:

Webb:

Webb:  www.o-markt.se

Webb: www.stavsudda-handel.se

 

MÅLNING MED MERA

BLOMMOR/GRÖNT

JORDBRUK

 

Mimmirix fix

Möja Blom o Grönt

Ulvviks Skärsgård AB

 

Lökaö 130 43  Möja

Löka, 130 43 Möja

130 43  Möja

 

Tel:

Tel: 0739-978777

 

Tel: 0702-108 104

 

Mail: mimmiund@gmail.com

Mail: ronny.kjellgren@swipnet.se

Mail: henri@o-markt.se

 

Webb:

Webb:

Webb:  www.o-markt.se

 

                 

 

 

MÖJA KULTURELLA UNGDOMSRÖRELSE

MÖJA IDROTTSFÖRENING

MÖJA MILJÖ O TURISM

MÖJASTRÖMS RÖR

 

 

(vilande ftg)

(vilande ftg)

 

 

 

 

Tel: 0733-80 22 12

 

Tel: 08-571 648 74

Tel: 08-571643 28

Mail:

Mail

 

 

Webb: www.mojadansbana.nu

Webb: