Agneta Österman Lindquist

Finns man inte på nätet finns man inte alls!

Alla småföretagare behöver faktiskt en hemsida och en lösning för sin webbkommunikation, men många har varken tid eller lust att sköta det själv. Man fokuserar på kärnverksamheten och glömmer lätt bort att det är på nätet både befintliga och presumtiva kunder letar efter svar på frågor och möjlighet till kontakt.

Det här kan jag hjälpa dig med. Allt i från en komplett hemsida till enkel textgranskning av det du skriver själv. Och det mesta däremellan.

Om du har intresset och tiden och hellre vill göra precis allt själv kan du klicka in på mina hemsidetips för råd och dåd på vägen.

 

 

SKRIBENTUPPDRAG

HEMSIDEHJÄLP

DATAKURSER

Frilansande författare
Textgranskning

Hjälp med det du behöver

Specialitet - utbilda
nybörjare i alla åldrar


Mer privat gillar jag också följande

 

Ideellt engagemang   Snigeljoggare