April

Dagarna blir längre och längre. Ljuset kommer åter. Isen är sedan länge borta och ejdern har kommit liksom annan sjöfågel. Ett par inspirerande möten har ägt rum på ön och nu finns planer på hur denna sida ska kunna utvecklas och förnyas. Känns väldigt bra att engagemanget är så stort nu när jag själv inte har så mycket tid att underhålla lika ofta som förr.

En karta är utlovad och här är en början - med sponsorerans position utsatt. Vad ska mer synas på kartan tycker ni?

 

8 Apr 2016