Vilt och jakt (ur boken om Möja)

Vilt och jakt

Det finns gott om vilt även i Möjareservatet och vid de årligen förekommande älgjakterna omfattas även öarna. Det är inte ovanligt att möta en båt med en nyskjuten älg på fördäck om man kommer åkande över Möja söderfjärd i oktober. Avskjutningen är nödvändig för att inte beståndet ska bli för stort. Jakten är traditionellt mycket viktig för Möja, och nästan alla är på något sätt involverade i jakten, antingen som medlemmar i jaktlaget eller som markägare med jaktmark som arrenderas av jaktlaget.

Det finns två jaktlag på Möja, ett mindre som jagar på Södermöja och vissa småöar, och ett större, som jagar på stora Möja och i Möjareservatet. Alla jagar dock inte aktivt utan några är bara stödmedlemmar. Varje höst samlas man i Trålbo´n, vid Kyrkviken och lägger upp årets älgjakt. Jaktledaren kontrollerar allas papper och delar ut uppgifter beroende på var man sett att viltet finns.

När djuren är fällda gäller det att ta hand om dem på rätt sätt för att köttet ska bli bra. Många är skickliga styckare. Tidigare var det alltid skytten som fick levern, men nuförtiden är det inte så många som tycker om lever så man har frångått den traditionen och låter numera skytten välja en annan fin bit istället. Övriga jaktdeltagare delar upp köttet så rättvist som möjligt i olika högar som sedan lottas ut enligt ett särskilt system.

25 Aug 2015