Sjöräddningen (ur boken om Möja)

Sjöräddning är en sysselsättning som har funnits på Möja sedan början på 1970-talet. Då öppnade Sjöräddningssällskapet räddningsstationen som idag är en av Sveriges största, mätt i antal uppdrag. Under 2001 genomförde den frivilliga besättningen på Möja 187 uppdrag. 56 av dessa var sjöräddningslarm och 29 sjuktransporter.

På Möja finns flera räddningsbåtar stationerade. Stålkryssaren Rescue Oscar Falkman är 21 meter lång och ligger vanligtvis vid bryggan i Möja Ström.

Räddningsstationen är bemannad av  Möja-bor som ligger i beredskap 24 timmar per dygn, året runt. Vid larm skall besättningen lämna hamnen inom 15 minuter, så när telefonen ringer eller personsökaren piper är det bara att släppa allt man har för händer och springa till båten.

”Vår viktigaste uppgift är att rädda liv, men hjälper även till vid andra nödsituationer. Motorhaveri, grundstötningar, mastbrott, blindtarmsinflammationeroch brutna ben är bara några exempel på utryckningsorsaker” berättar Lennart Westerberg. ”Vi har de flesta uppdragen under sommarsäsongen då det är flest fritidsbåtar ute i våra vatten. Men vi fyller en viktig funktion även under vinterhalvåret, både för fartygen och för de fastboende.”

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som driver ett 50-tal räddningsstationer runt den svenska kusten och i de stora insjöarna. Sällskapets arbete drivs framåt tack vare många eldsjälar och mycket ideellt, frivilligt arbete. De begär inga statsbidrag utan inkomsterna kommer från medlemsavgifter, gåvor testamenten och donationer. För enskilda stationer, som stationen på Möja, är också gåvor viktiga för att utveckla stationens båtar till att bli ännu mer säkra och effektiva. Detta är livsviktigt både för besättningen och de räddade.

30 Jul 2015