Bredbandsföreningen formellt bildad

Den 6 juni hölls första, formella mötet i Bredbandsföreningen (som formellt heter Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening). Den hittillsvarande interimsstyrelsen blev vald till ordinarie styrelse och fortsätter nu arbetet för att ge oss i Möjaskärgården riktigt bredband (fiber) ända fram.

Redan den 17 juni tar Länsstyrelsen beslut om bidrag i denna omgång. I september räknar föreningen med att påbörja upphandlingar för byggstart i november. Utbyggnaden av nätet kommer att ske etappvis av flera skäl och kommer att utgå från Ramsmora på Möja eftersom kabeln går i land där.

För att kunna bli en del av projektet krävs medlemskap i föreningen - en blygsam kostnad på 100 kr/år. Först när man fått klart besked om att man omfattas av en etapputbyggnad ska insatskapital och anslutningsavgift erläggas. Ett bra sätt att höja fastighetens värde även om man inte har för avsikt att utnyttja tekniken själv eftersom själva abonnemanget kan tecknas långt senare om man föredrar det.

Kostnaderna beräknas bli cirka 60 000 kr, varav största delen (2/3) täcks av bidrag om man är medlem.

Vill du bli medlem så sätt in 100 kr på föreningens bg 170-1143 eller plusgiro 661285-7 och ange tydligt avsändare.

Läs mer på föreningens hemsida: http://www.ffhprojekt.se/mojaskgbredband/

 

9 Jun 2013