Det hände för tio år sedan - april 2004

Artikel från april 2004 - inget nytt under solen, fast idag talar vi om helt andra hastigheter, förstås ;-)

Bredband på Möja

Äntligen är det dags för skärgården att få bredbandsuppkoppling. Kanske inte det "bredaste bandet" men i alla fall motsvarande ADSL . Garanterad hastighet idag är 0,5 Mbit och kostnaden ligger mellan 350-500 kr/månaden.

Ett antal IT-kunniga skärgårdsbor via företaget Kustbandet har under något år förhandlat med kommunerna om en bra lösning för snabb uppkoppling i skärgården. Som många vet finns ju sedan länge fiberkabel dragen till alla stora öar, men kopplingspunkter saknas oftast. Det har funnits många förslag, tankar och regler att ta hänsyn till och inga verkliga framsteg har gjorts. Helt nyligen fick man idén att själva titta på vad det egentligen fanns för teknik tillgänglig helt utan hänsyn till den befintliga fiberkabeln. Man upptäckte då att flera telefonstationer hade en bra radiolänk som inte utnyttjades. En telefonstation med fiberanslutning kan på det viset dela med sig av sin anslutning till kringliggande telefonstationer via denna radiolänk. Detta i sin tur leder till att boende inom ganska stora områden plötsligt kan få tillgång till snabb uppkoppling direkt i telefonjacket.

Uppkoppling har gjorts på Utö, Ingmarsö, Äpplarö, Brottö och Finnhamn. På tur står Möjaområdet där man nyligen lagt ut anmälningslappar i Konsum och via Möjas hemsida.

Installationerna drar igång så snart man fått 40 anmälningar.

 

Från Möjawebben

Möjaströms brygga är sig inte lik. I måndags kom färjan med arbetsmaskiner, material och sprängmattor. Nu är det dags för ombyggnad av såväl brygga som vändplats. Även Sjöräddningens kaj ska få en välbehövlig upprustning. Under byggtiden finns inga parkeringsmöjligheter vid bryggan, men förhoppningsvis kommer Waxholmsbåten att kunna anlöpa bryggen hela tiden.

Det är två Möjaföretag som i samarbete med SVEAB sköter ombyggnaden. Mycket positivt att skärgårdsföretagare fått uppdraget. För fem år sedan hade de inte ens blivit tillfrågade...

15 Apr 2014