Fifty shades of grey

gra-isbild.jpg

Grått kan vara jättevackert och stillheten kan vara öronbedövande. Bilden är tagen vid utresa med Nämdö den 15 februari. Klockan närmar sig skymning, några sjöfåglar burrar upp sig, en svan håller noga uppsikt över båtens framfart. En blandning av isflak, öppet vatten och fast is i en vitgrå värld. Skärgården är härlig - året runt!

17 Feb 2013