Hembygdsmuseet (ur boken om Möja)

(Texten hämtad från Boken om Möja som utkom 2003) och varsamt redigerad)

Museet, som ligger i byn Berg på Möja, är inrett i två hus, Bergstugan och Lökastugan. I närheten finns också en liten sjöbod. Det var pastor E.B Gustavsson som med brinnande intresse samlade slöjd, redskap och annat och iordningställde detta museum som ger en god uppfattning om hur an levde i gångna tider.

Den ena stugan, Bergstugan, byggdes troligen redan på 1700-talet och den står på sin ursprungliga plats. Här finns en utställning av bruksföremål. Här finns välbevarade gamlaföremål som husgeråd, vapen, böcker, biblar och kläder. Ett exempel på klädesplagg är den så kallade hjärtvärmare som kvinnorna använde när de rodde in till stan. Detta stickade plagg består av ett ryggstycke med två långa flikar som lades korsvis över bröstet och knöts i ryggen. Det äldsta föremålet är en ostform, med inristat årtal 1686 som härstammar från Stavsudda.

Det andra huset (Lökastugan) skänktes som gåva till muséet år 1924. Huset är flyttat från Löka till Berg. Allting nedmonterades stock för stock för att sedan åter resas på den nya platsen. Allt detta gjordes av pastor Gustavssons konfirmander och arbetsvilliga församlingsbor. Lökastugan är möblerad som ett hem på 1800-talet

Det tredje huset är en enkel fiskestuga. Den uppfördes först 1987 med ekonomiskt stöd från landstinget. Här kan man få se sumpar, sälnät, blosskorgar och mycket annat. Utanför fiskestugan står en färdsump (båt med segel och åror). I mitten av förra seklet förföll museet och främst taket blev mycket dåligt. Efter att ha varit stängt ett antal år tog komminister Herbert Lindström tillsatte en kommitté fick uppgiften att iordningställa muséet på nytt.

Föreningen Vårdkasens Vänner åtog sig då att på ideell basis reparera stugorna, vilket också skedde under loppet av några år. 1977 ombildades kommittén till en förening som än idag ansvarar för muséets verksamhet.

Museet hålls idag öppet på sommaren, på plats finns då en guide som kan berätta om de utställda föremålen. Tiderna finns anslagna lokalt. Det finns också möjlighet att specialbeställa visningar för sällskap som inte har möjlighet att komma på ordinarie visningar.

15 May 2015