Mera skärgårdstrafik

Att tiden går snabbt vet vi alla. Men ändå blev det lite för snabbt när landstinget kallade till samråd om skärgårdstrafiken häromsistens. Via relativt anspråklösa annonser i lokaltidningarna bjöds in till tre olika samråd, Vaxholm, Djurönäset och Stockholm. Samtliga möten med extremt kort varsel och förlagda på kvällstid vilket innebär stora svårigheter för de flesta öboende att delta och framför allt att komma hem efteråt.

SIKO, Trafikantföreningen och Företagarna Skärgården har gjort en gemensam skrivelse i ärendet.  

Vid mötet på Djurönäset spelades en video in som visar upplägg och innehåll. Videon kommer från Skärgårdsbåtar.se och inlägg i ett diskussionsforum där.

Enligt uppgift var mötet på Djurönäset bättre organiserat än i Vaxholm. Mötena fokuserar på att de närvarande ska lämna synpunkter via utplacerade datorer, inte att föra dialog. Tveksam nytta med att offra flera timmars restid, eventuell övernattning och utebliven arbetstid för att lämna åsikter på en dator. Det kan vi lika bra göra hemifrån.

Här hittar du enkäten om du vill lämna synpunkter. Själv har jag gått in på "övrigt" och ställt några frågor om hur det går med det utlovade sjötrafikrådet bland annat.

En allmän rekommendation från skärgårdsorganisationerna är att man helt enkelt hänvisar till den gemensamma skrivelsen som till vissa delar citeras här nedanför:

Avgörande för sjötrafikens utveckling är att i ett tidigt skede använda den kunskap som finns i
skärgårdens organisationer. Trafiksystemet är väldigt komplicerat med många
beroendeförhållande och kopplingar vad gäller:

  • replipunkter (fastlandspunkter) med parkeringsplatser och SL-trafik
  • pendlingsmöjligheter som fungerar tidsmässigt för förvärvsarbetare och skolbarn
  • sjukresor
  • frakter av skiftande slag – måste fungera för att inte slå undan benen för företagen i
    skärgården, men även viktigt för både fast- och fritidsboende privatpersoner.
  • trafik till besöksmål som ger tidsmässiga möjligheter att ta del av utbudet på öarna
    (skärgårdskrogar och kulturella besöksmål)
9 Mar 2014