Möja Turistbyrå

Turistbyrån fyller 10 år vilket enligt uppgift kommer att uppmärksammas med en liten gåva till medlemmarna i samband med Möja Marknad. Det känns väldigt, väldigt länge sen vi satt där i Möjaskärgårdens Företagarförening och funderade på hur vi skulle lösa avsaknaden av informationspunkt under sommaren. De första åren löste vi det tillsammans med kommunen som avlönade sommarjobbande Möjaungdomar i det som vi då kallade för Turistbod och IT-café. Där kunde man få svar på frågor och genom ett särskilt telefonabonnemang från Konsum även låna en dator och kolla mail om behovet fanns. Det gjorde det inte så ofta på den tiden, men servicen var ändå uppskattad och besvikelsen var stor när kommunen någon vecka före säsongsstart ett år meddelade att man inte längre tänkte bidra till ungdomarnas timpeng. Med så kort varsel fanns bara en sak att göra - nämligen avstå från verksamhet det året.

Till nästa säsong hade företagarföreningen en mer fast turistgrupp som så småningom blev en egen förening - jag själv var ordförande ett tag - och via den föreningen kunde vi söka vissa andra bidrag. Inte mycket, men tillräckligt för att finansiera ännu ett år...

Otroligt mycket ideell tid och kraft har lagts ner för att få allt att fungera och Turistbyrån är sannerligen ingen kassako. Men den behövs. Därför fortsätter man år efter år att försöka hitta finansiering och fiffiga lösningar. Vad vore skärgården utan allt ideellt engagemang?

Det är fortfarande Turistföreningen (numera helt frikopplad från företagarföreningen) som med den äran sköter Turistbyrån i Berg. Vi gratulerar till de gångna tio åren och hoppas det blir minst tio till!

5 Jul 2013