Nyheter från bredbandsföreningen

Det har kommit ett nyhetsbrev som publiceras här i sin helhet:

Möjaskärgårdens bredbandsnyheter 2013-12-05

Nu har vi fått in de första 25 påskrivna anslutnings- och markupplåtelseavtalen från våra medlemmar och i samband med tisdagens styrgruppsmöte hemma hos Westerbergs så skrev Ulf och Sune på avtalen från pc033287.jpgföreningens sida.

Våra områdesansvariga är i full gång – se vilka vi är på hemsidan under Kontakt. Områdesansvariga kommer att försöka kontakta så många fastighetsägare som möjligt inom sitt område så att alla blir medvetna om att bredbandsprojektet är i full gång.

Vi samförlägger bredbandsslang med VA Berg från dansbanan ner till värdshuset på Möja under veckan. Tillsammans med VA Berg har vi också lagt slang mellan Konsum och Pärlan i Berg

Vi lägger bredbandsslang på Lindholmen och Saxaren-Skällholmen i Norra Stavsudda-området tillsammans med Vattenfall/Infratek.pc033288.jpg

Arbetet med att få till alla tillstånd pågår för fullt – tillstånd från markägare (markupplåtelseavtal) där vi vill lägga bredband, vi fotograferar kommande landfästen för sjökablar och dokumenterar sjökabelsträckningar, vi träffar väghållaren NCC för vägbesiktning så Trafikverket kan slutbehandla vår ansökan om att få gräva längs länsvägarna på Möja och Södermöja och vi har skickat in samrådshandlingar till Länsstyrelsen avseende ingrepp i naturmiljön (ledningsdragning).

Vill du veta varför vi ska ha bredband i Möjaskärgården kan du läsa mer om här:
varfor-bredband-i-mojaskargarden.pdf

pc053294.jpg

 

 

 

Uffe W och Shams M från Svenska Mätcenter mäter in vägen åt Trafikverket vid Möjaströms brygga 

 

6 Dec 2013