Roland Svensson-museet

Samtidigt som vi håller på att rusta för framtiden genom bredbandsprojektet pågår andra, minst lika spännande projekt om att vårda vår historia med hjälp av bland andra Roland Svensson Sällskapet.

Roland Svensson var ju under många år verksam på Möja och den gamla ateljén på Tornö är bevarad, men all interiör kommer att flyttas till en mer tillgänglig plats och även kompletteras med en utställningslokal. Bygget är i full gång och finansieringen är till del klar genom bidrag från EUs landsbygdsprogram, bidrag från Landstinget och Värmdö kommun samt donationer från privata bidragsgivare.  Alla som lämnar bidrag har möjlighet att teckna sitt namn i insamlingslistan och bidragsgivarnas namn kommer i någon form att finnas anslagna i museet. Mer information om detta finns på hemsidan.

rs-museum.jpg

10 Nov 2013