Sommarjobb på Möja

Från Turistföreningen kommer följande rader:

SOMMARJOBB 2013 I TURISTBYRÅN BERG, MÖJA

Är du intresserad av att arbeta i Turistbyrån?  Skicka en intresseanmälan till ordförande i Möja Turistförening

* per post till Britt Fogelström, Ramsmora, 130 43 Möja

* via mail britt@vahine.se

Av intresseanmälan, förutom sedvanliga faktauppgifter, skall framgå vilka veckor/dagar du i första hand är intresserad av att arbeta.

Att arbeta i Turistbyrån förutsätter att du har boende på Möja eller angränsande öar. Minimiålder: 18 år.

 

Turistbyrån öppnar den 1 juni och kommer att vara öppen kl 11.00-17.00, några helger i juni och augusti samt varje dag from midsommar tom mitten av augusti.

Senast den 14 april vill vi ha din intresseansökan.

 

Rekryteringen kommer att vara klar i maj och då återkommer vi med besked.

Välkommen med intresseansökan!

 

Man söker även restaurangpersonal på Wikströms Fisk. Kontakta dem på 08-57164170 så får du veta mer

25 Mar 2013