Vatten och avlopp i Berg

Tillgången på färskvatten är ett problem på flera håll, och kvaliteten på befintliga avlopp är inte alltid vad som krävs. I Berg har det tidigare funnits ett samfällighetsprojekt som av olika skäl inte kunde fullföljas, men där ritningar och planeringsunderlag ändå hann tas fram. Nu har en ny projektgrupp tagit tag i detta och den 2 november hölls ett informationsmöte i Möjahallen. Tillräckligt många anmälde intresse direkt och nu ser det ut som det kan bli både vatten och avlopp i Bergområdet redan till nästa sommar. Läs mer på projektets nystartade hemsida på www.bergsva.se

PÅ sikt finns det goda chanser att kabeldragning förlängs åt olika håll så titta på det även du som bor i Möjaströmsområdet om du är det minsta intresserad, eller kanske har övervägt att skaffa och finansiera en egen anläggning.

15 Nov 2013